November 8-án Győrött, a megyei önkormányzati hivatalban megtartotta alakuló ülését a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár Bizottság (GYMS MÉB), melynek - az ülésen megválasztott elnöke, - Kara Ákos „történelminek” nevezte azt a pillanatot, mikor a GYMS MÉB működése során első ez irányú határozatát meghozva – egyhangú szavazattal – döntött a höveji csipkének a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktárba való felvételéről. Ezzel hivatalos a höveji csipke lett az első „megyerikum”.

A 12 tagú testület, - melynek életre hívásáról a megyei közgyűlés júniusi, tagjairól pedig szeptemberi ülésükön döntöttek a képviselők – pénteken első ízben ült össze  és öt napirendet tárgyalt.

A napirendei javaslatnak megfelelően az ülés a tagok rövid bemutatkozójával kezdődött, majd a GYMS MÉB elnökének és elnök-helyettesének megválasztásra került sor. Az ülést kezdetben - a témában döntést hozó megyei képviselő-testületet képviselve - dr. Szakács Imre, a megyei közgyűlés elnöke vezette, így az elnök és az elnökhelyettes személyére is ő tett javaslatot. A testület tagjai - dr. Szakács Imre javaslatát egyhangúan támogatva – a MÉB elnökének Kara Ákost, elnök-helyettesének pedig Méri Attilát választották meg.

Ezt követően már Kara Ákos, mint a GYMS MÉB megválasztott elnöke vezette tovább az ülést, 
aki fontosnak tartotta dr. Szakács Imrének az ülés elején elhangzott gondolatait újra megerősíteni, miszerint a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár Bizottság nem politikai, hanem szakmai testület és működése során is e törekvést kívánják messzemenően figyelembe venni és szem előtt tartani.

A továbbiakban először az értéktárak, értéktár bizottságok életre hívásának, működésének törvényi hátteréről, jogi kereteiről kaptak rövid áttekintést a jelen lévők, majd „Települési értéktárak, értéktár bizottságok létrehozásának helyzete Győr-Moson-Sopron megyében” címmel tájékoztató számadatokat hallhattak: eszerint megyénk települései közül 25 helyen már létrehozták a helyi értéktár bizottságot, nemleges döntésről 70 településről érkezett levél, illetve még magas – 88 – azon települések száma, ahonnan sem „igenleges” , sem „nemleges” döntésről szóló határozatot küldtek volna a megyei közgyűlés elnökének. „A nyolcvannyolc településtől még várjuk a hivatalos tájékoztatást, annál is inkább, mert ez jogszabályban rögzített kötelezettség számukra” – tette hozzá a MÉB elnöke.

A következőkben - a MÉB Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakat alapul véve - a bizottság munkamódszereivel kapcsolatban fogalmaztak meg javaslatokat.

Kara Ákos a következő napirendi pontot felvezetve úgy fogalmazott, hogy „egy történelmi pillanat” következik, hiszen a testületnek – e napirend keretében - arról kellett döntenie, hogy a 160 éves múlttal rendelkező höveji csipke bekerüljön-e a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktárba, azaz a höveji csipke legyen-e hivatalosan az első „megyerikum”.

A MÉB – egyhangú szavazással hozott - határozatával megállapította, hogy ahöveji csipkea magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény alapján nemzeti értéknek minősül illetve, hogy a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló kormány rendeletben foglalt feltételeknek megfelel. Ennek megfelelően a bizottság a höveji csipke nemzeti értéket a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktárba - a kulturális örökség szakterületenkénti kategóriába besorolva – felvette. Egyúttal a bizottság határozatott hozott arról is, hogy „az országosan is kiemelkedő értékére, egyediségére, különlegességére való tekintettel a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktárba felvett höveji csipke kulturális örökség értéket méltónak ítéli a Magyar Értéktárbavaló felterjesztésre is.” Tehát valóban egy történelmi pillanatnak lehettünk most tanúi” – fogalmazott Kara Ákos.

Az ülés végén a MÉB titkára arról adott tájékoztatást, hogy a megyei önkormányzat honlapján a témával kapcsolatban fellelhető egy olyan adatbázis, ahol igyekszünk majd minél több adatot, információt, képet elhelyezni, illetve ezt folyamatosan frissíteni.Ezzel összefüggésben felhívta a figyelmet arra is, hogy ezen adatbázison belül megtalálható egy olyan egyszerűen kitölthető kérdőív is, melynek beküldésével egyszerűen lehet „megyerikumot” javasolni. A döntést persze majd a MÉB fogja a beküldött javaslat(ok)ról meghozni.